Türkçe English العربية русский Deutsch Français
KURUMSAL E-ODA TİCARET SİCİLİ ODA SİCİL DİĞER HİZMETLER İLETİŞİM
Düzce TSO Hakkında Başkanın Mesajı TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Meslek Komiteleri
Meclis Başkanlık Divanı Yönetim Kurulu Oda Meclisi Stratejik Plan Disiplin Kurulu Hesap İnceleme Komisyonu 2013 Yıllık Faaliyet
Düzce TSO Bilgi İşlem Politikası Halkla İlişkiler Politikası İnsan Kaynakları Politikası Mali Politika Üye İlişkileri Politikası Politika ve Temsil Prosedürü Düzce Tanıtım Rehberi Oda Tanıtım İngilizce İhracatçı Firmalar Listesi Our Legislation
Bilgi Güvenliği Politikası Görüş Oluşturma Politikası Mali Riskler ve Risk Yönetimi Politikası Kalite Politikası - Vizyon - Misyon
Oda Sicil İşlemleri - Oda Sicil Üye Firma Sorgulama - Askıda Olan Üye Firmalar Listesi
Aidat İşlemleri - Aidat Borç Sorgulama
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ - Belgeler İçin Dilekçe Örneği Ticaret Sicili Harçları Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Sicili İşlem Evrakları
NACE Kodları İçin Tıklayınız
Online İşlemler Üye İşlemleri Üye Aidatları
Oda Kayıt İçin Gerekli Evrak Listesi Terk İşlemleri İçin Dilekçe Örnekler Kapasite Raporu Eskpertiz Raporu
Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Dolaşım Belgeleri
Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti İhale Belgesi
Yerli İstekli Belgesi Fatura Tasdiki
E-İmza ve KEP Başvuruları Vize İşlemleri
İş Makineleri Tescil
K Belgeleri İşlemleri Sayısal Takograf Sistemi
BATI KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI UR-GE PROJESİ BİLGİ NOTU
9.7.2018 11:02:00
“Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi” Programı, yoğun rekabeti beraberinde getiren küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen “YENİ NESİL ”bir ihracat destek programıdır.

“Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi” Programı, yoğun rekabeti beraberinde getiren küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen

“YENİ NESİL ”bir ihracat destek programıdır.

 

Programın amacı; bugüne kadar çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapamamış ya da düzensiz olarak yapmış firmaları teşvik ederek onları düzenli ihracat yapar hale getirmek, bu firmalarda ihracat planlaması ve pazarlaması bilincini geliştirmek, diğer bir deyişle onların dış pazarlara açılmasını sağlamaktır.

 

Türkiye'de sektörlerimize özel yapılmış en büyük URGE çalışmalarından biri olacak ve sınırlı sayıda katılımcı firmanın yararlanabileceği projemiz, üç yıl olarak planlanmaktadır.

 

Söz konusu proje kapsamında öncelikle firmalara ihtiyaç analizi yapılmakta olup firma yapısı analiz edilerek firmanın eksik, geliştirilebilir ve gelişmiş yönleri belirlenmekte ve hedef ülke analizi yapılmaktadır. Hedef ülkeler firma tercihleri, ülkelerin pazar payları ve ihracat verileri, sektörlerdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda seçilmektedir. 

 

KATILIM ŞARTLARI

 • Firmaların Düzce, Zonguldak, Kdz. Ereğli, Akçakoca, Alaplı, Çaycuma veya Devrek Ticaret ve Sanayi odalarından her hangi birinin üyesi ve en az Limited Şirket statüsünde olmaları,
 • Katılımcı firmaların ortak hareket etme ve iş birlikteliğine açık olmaları,
 • Proje süresince faaliyetlere aktif olarak katılım sağlamak ve en az bir kişinin görevlendirilmesi,
 • Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak.
 • Mali ve Personel sayısında ihracat yapabilecek yeterliliğe sahip olmak

 

4., 5. ve 6. Bölge illerinde bulunan İşbirliği Kuruluşlarının projelerinde en az 5 (beş) şirketin, diğer illerde bulunan işbirliği kuruluşlarının projelerinde ise en az 10 (on) şirketin yer alması gerekir.

  

 

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur. Yani her işletmemizin KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta ) adresi ve Elektronik İmzası bulunması gerekmektedir. KEP ve E-İmza sahibi olmayan işletmelerimizin ihtiyaçları odalarımız veya proje için sizlere gelecek olan Danışmanlarımız tarafından ücreti karşılığında size sağlanabilir.

 

 Projeye işletmelerin katılması, işletmenin yazılı talebi, yüklenici odanın başvurusu ve bakanlık onayı ile yapılır, projeden işletmelerin projeden ayrılması ise yine aynı şekilde, yüklenici odaya başvuru ile gerçekleştirilir. Projeden ayrılan firmalara karşı her hangi bir yaptırım söz konusu değildir.

 

Yükümlülük:

 

Proje konusunda Bakanlığa karşı yetkili bağlı proje yüklenicisi Ticaret ve Sanayi Odası olacaktır. Üyelerimizin bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ise, Proje Yüklenicisi Ticaret ve Sanayi Odasına karşı sorumludur, Üyeler ise kendi odalarına karşı sorumludur.

 

Proje maliyetlerinin %75’i Ekonomi Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır. Proje, öde - al şeklinde desteklenecektir. Yapılacak ödemeler önce Yüklenici Ticaret ve Sanayi Odasının açacağı bir havuz hesabında toplanır, daha sonra harcamalar bu odaya fatura edilir ve bu havuzdan ödenir. Yüklenici Ticaret ve Sanayi Odası da sizlere yapılan işe ait ödeme tutarınızda makbuz keser.

 

Projemiz kapsamında kümemize katılacak firmalarımız için; 

Kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacak,

Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en yetkili danışmanlar tarafından danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek,

10 âdete kadar yurtdışı pazarlama faaliyeti (Pazar ziyaretleri, B2B görüşmeleri vb.) hayata geçirilebilecek,

10 alım heyeti organize edilebilecek,

Firmalarımız proje bitiminde Bireysel Danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek,

Tüm organizasyonlar ile projemizin ve firmalarımızın uluslararası alanda tanıtımı, konusunda uzman personel ile 7 Ticaret ve Sanayi Odamızın organizasyonunda yapılacaktır. Ekonomi Bakanlığı desteği ile En az 1 Dış Ticaret Sitesi üyeliği gerçekleştirilecek.

 

Yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılımın ön şartı; küme firmalarının proje kapsamında gerçekleştirilecek ilk eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetine katılmalarıdır. Yani Danışmanlık ve Eğitim faaliyetlerine katılmayan işletmeler yurtdışı faaliyetlerine katılamayacaktır.

 

Proje süresince yapılacak tüm etkinlikler aynı sektörde, aynı ürün imalatını yapan kümelerdeki üyelerin ortak kararı ile belirleneceğinden, yapılacak olan diğer tüm masraflar herkesin bilgisi dâhilinde, alınacak hizmet bedeli ve hizmet içeriği teklifleri arasından en iyisi ve en faydalısı kriteri göz önüne alınarak, üyelerce seçilecektir. Proje çerçevesinde yapılacak çalışmalar yine proje katılımcıları tarafından belirlenecek, oda tarafından onaylanacak ve bakanlığa sunularak yapılacaktır.

 

Proje süresince, projeyi hazırlayan ve konusunda deneyim sahibi firmamız üyelere evraklar, başvurular, müşteri ilişkileri, Bakanlık destekleri, KOSGEB ve diğer destekler konusunda hizmet verecek. Üye işletmemize hizmet verecek bir Dış Ticaret Danışmanı, Rusça, Çince, İngilizce ve Arapça tercüman olacaktır. Müşteri yazışmalarında ve görüşmelerinde üyelere hizmet verecekler. Yapılacak tüm çalışmaları bu danışmanlar işletme alanında üyelerle beraber yapacaklar. Yani üyeler ayrıca dışarı giderek zaman kaybetmeyecekler. Doldurmasını bilmedikleri evraklar ile uğraşmayacaklar. Bütün bu hizmetler karşılığında sadece aylık bir asgari ücret + kdv karşılığı bedel ödenecek ve bedel işletmelere faturalandırılacaktır. Bu bedel KOSGEB Genel Destek Programı Danışmanlık desteği devam ettiği süre içerisinde KOSGEB tarafından %50 desteklenecektir.

 

Düzce Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi projemizin Eğitim kısmında katılımcı ve destekçisi olacaktır.

 

Proje Süresince Yapılacak Faaliyetler ve Destek Tutarları:

 

 1. Proje Hazırlık Evresi 
 2. Ortak Vizyon Oluşturma Evresi 
 3. Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
 4. Sektördeki Trendlerin belirlenmesi
 5. Firma Analizleri
 6. Yurtdışı Pazar Fırsatlarının araştırılması – Dış Ticaret Sitesi Üyeliği
 7. Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
 8. İhtiyaç Analizi, Eğitimler ve Danışmanlık Faaliyetleri – 400.000 ABD Doları
 9. Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri – 1.500.000 ABD Doları
 10. Alım Heyeti Faaliyetleri – 1.000.000 ABD Doları
 11. Şirketler için Bireysel Danışmanlık Faaliyetleri - 50.000 ABD Doları

 

Program Boyunca Destek Toplamı: 2.950.000 ABD Doları

 

Detay bilgi proje firmamızın üye firmalarımızı ziyareti sırasında anlatılacaktır. Aklınıza takılan ve merak ettiğiniz soruları lütfen hazırlayınız.

 

Proje Sorumlumuz: Uzman Danışman  İhsan Serdar Demirbilek – Technofis Danışmanlık ve İhracat Ltd. Şti. İletişim: 0380 5121546 – 0312 4198458 -  0850 3023651 www.technofis.com.tr  – info@technofis.com.tr  

 

 

Örnek Faaliyet Şeması:

 

 

 

İletişim:

 

Düzce Ticaret Ve Sanayi Odası 

Adres: Kültür Mahallesi, Süleyman Kuyumcu Cd. No:13, 81010 Merkez/Düzce Telefon: (0380) 524 25 50

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Yayla Mahallesi, Kadırga Cd. No:5, 67100 Zonguldak Merkez/Zonguldak Telefon: (0372) 251 11 11

 

Kdz. Ereğli Ticaret Ve Sanayi Odası

Adres: Müftü Mah. Meydanbaşı Cad. Çamlık Sok., Bağlık, Karadeniz Ereğli, Zonguldak Telefon: (0372) 316 11 61

 

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Yalı Mahallesi, Bahadır Yalçın Cd., 81650 Akçakoca/Düzce

Telefon: (0380) 611 41 44

 

Alaplı Ticaret Ve Sanayi Odası

Adres: Yeni Siteler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Cad. No:26, 67850 Alaplı/Zonguldak Telefon: (0372) 378 69 10

 

Çaycuma Ticaret Ve Sanayi Odası

Adres: Atatürk Bulvarı No:12, Çaycuma, 67900

Telefon: (0372) 615 71 11

 

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Eski Mahalle Zonguldak Asfaltı Cadde No:1, 67800 Devrek/Zonguldak Telefon: (0372) 556 39 91

YORUM EKLE
* Adınız
   E-Posta
Uygun görülen mesajlar yayınlanmaktadır. E-posta isteğe bağlıdır. Kesinlikle yayınlanmayacaktır.
* Yorumunuz
Belediyemiz çalışıyor.. Ne mutlu bize
Düzceli, 10.10.2014
En Çok Okunanlar
Düzce TSO Çin Temasları
Düzce TSO Dubrovnik Temasları
Düzce TSO madde bağımlığına savaş açtı
SGK’dan odamıza ziyaret
TOBB 70. Genel Kurulu
Ziraat Bankası’ndan kredi erteleme
UMEM Beceri’10 Projesi’nde dev adım
ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Farkındalık Semineri
TOBB Düzce İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Seçimleri
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TARIMA DAYALI YATIRIM YAPACAKLARA 1.500.000 TL

FUARLAR

DUYURU ve ETKİNLİKLER
Yükleniyor...
X