Eğitim Haberleri Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
  • 13.04.2021

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan "Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi" başlıklı eğitimden; gerek çalışanlarının gerek müşterilerinin ve temasta bulunun diğer kişilerin kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde işlemek isteyen şirket sahip ve yöneticileri bu eğitimden faydalanabilecektir.

Eğitim sonunda katılımcılara soru-cevap imkanı verilecektir. Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir.

Kayıt için: https://www.sem.etu.edu.tr/kvkm

 

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Akçaoğlu Tarih: 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 14.00 – 17.00 2016 senesinde yürürlüğe girmiş olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yeni haklar tanımakta, kişisel verileri işleyen kişilere ise (örneğin, şirketlere) pek çok yeni yükümlülük yüklemekte; hukuka uygun şekilde veri işlemeyenler için ciddi yaptırımlar öngörmektedir. KVKK’ya uygun hareket etmemenin neticesinde yaklaşık 10 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar artan para cezalarına muhatap kalınabilir. Bu eğitime kimler katılmalı? Gerek çalışanlarının gerek müşterilerinin gerekse temasta oldukları diğer kişilerin kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde işlemek isteyen; ancak, konuya yabancı olan şirketlerin, işletmelerin sahip ve yöneticileri bu eğitimin hedef kitlesidir. Bu eğitim katılımcılara ne sağlar? Eğitim sonunda katılımcılar kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramlarını, Kanun’un getirdiği yeni koruma mekanizmasının işleyişini, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini, verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS’e kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli aşamaları öğrenmiş, farkındalık sahibi olmuş olurlar. Katılım belgesi: Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Eğitim içeriği: - Konunun takdimi ve temel kavramlar - Genel olarak hukuka uygun şekilde veri işlemeyi mümkün kılan nedenler (veri işleme şartları) - Özel nitelikli kişisel verilere özgü veri işleme şartları - Kişisel veri işlerken uyulması zorunlu olan ilkeler - Kişisel verilerin başkalarına aktarılabilmesini mümkün kılan nedenler (veri aktarma şartları) - Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve yaptırımlar - Verisi işlenen kişilerin (ilgili kişilerin) hakları ve hak arama usulü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Akçaoğlu’nun Kısa Özgeçmişi Dr. Ertuğrul Akçaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Mali hukuk ve bilişim hukuku konularında 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübesi olan Dr. Akçaoğlu, 2010 yılından beri yüksek lisans ve doktora düzeyinde kişisel verilerin korunması hukuku konulu dersler vermektedir.

Detaylı bilgi için: 0 (312) 292 42 02 – 292 41 02 – 292 42 03