DTSO Haberleri Web Leap Toplantısı Gerçekleştirildi
  • 16.04.2021

Web Leap Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi, Odamız ve Avrupa Birliği ülkelerinde 7 ortak kurum ile birlikte yürüttüğümüz “Mesleki Eğitim Öğrencileri, Çıraklar ve Mezunların Web Tasarım ve Geliştirme Konusunda Eğitilmesi İçin Açık Kaynaklı E-Öğrenme Platformu” projemiz ile ilgili online toplantı gerçekleştirdik.

Online toplantıda,15.04.2021-15.06.2021 döneminde yürütülecek faaliyetler, gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili değerlendirmeler,3 no.lu fikri çıktının tamamlanması,4 ve 5 no.lu fikri çıktıların ve ilerleme raporunun hazırlanması, eğitim modüllerinin her ortak ülkenin kendi dilleri ile oluşturulan ortak platforma yüklenmesinin tamamlanması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca,tüm ortakların 30 Mayıs 2021 tarihine kadar yaygınlaştırma teknik,mali ve yaygınlaştırma faaliyet raporlarının gönderilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bir sonraki online toplantının 17.06.2021 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.