DTSO Haberleri Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi;
  • 7.05.2021

Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi;

Türk Patent ve Marka Kurumunun hazırladığı ve uyguladığı “Türk KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi” konulu 2007 yılında uygulamaya koyduğu proje uygulamasıdır. Hollanda Patent Ofisi ve Hollanda’dan bir danışmanlık firması ile birlikte hazırlanan ve hazırlık süreci 1 yılı alan bir projedir. 2007 yılından bu zamana kadar 13 yıl içinde 16 farklı ilimizde 23 Hezarfen Projesi uygulanarak 629 KOBİ’miz danışmanlık hizmeti almak suretiyle faydalanmıştır. Projeler; uygulandığı ilin sanayi yapısına göre Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ve KOSGEB gibi çeşitli paydaşlarımızla birlikte yürütülmüştür. Proje ilk yıllarında sanayinin tüm kesimlerine yönelik uygulanır iken 2012 yılından itibaren başta medikal olmak üzere tekstil, deri, mobilya sektörlerdeki KOBİ’lerimize uygulanmıştır. 2019 yılı içinde Adana, Mersin, Manisa ve İstanbul ilimizde Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi olan ya da Merkez olma aşamasındaki ve/veya imalat ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimize yönelik olarak Kurumumuz Bilgi ve Doküman Birimleri Temsilcilerinin de katılımı ile proje yürütülmüştür. Yürütülen projelerde toplamda 112 firmamızın danışmanlık safhası ve raporlamaları tamamlanmıştır. 2020 yılının ilk yarısında ise; Ankara OSTİM Enerjik Kümelenme Grubunda yer alan 30, Samsun ilinde yer alan 8 firmamıza proje uygulanmıştır.

2021 yılında, Sakarya-Düzce, Malatya-Elazığ, Aydın-Muğla ve Afyon, Kütahya ve Uşak illerinde uygulanması öngörülen söz konusu Projenin; Türk Patent ve Marka Kurumu ile illerde yer alan Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Üniversitelerin ve Bakanlığımız İl Müdürlükleri paydaşlığında/koordinasyonunda yürütülmesi planlanmaktadır.

 

Proje 4 Modülden oluşmaktadır:

 

  1. Modül - Açılış Töreni ve Genel Farkındalık Semineri (18.05.2021): Projenin tanıtılması amacı ile projenin uygulanacağı ilde bir açılış töreni düzenlenmektedir. Açılış Töreninde projenin uygulanacağı illerin, İdari ve Mülki Amirleri ile Üniversite Rektörleri, il müdürleri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Sanayi ve Ticaret Oda Başkanları ve sanayiciler davet edilmektedir. Bu modül de projenin gerçekleştirileceği ilde en fazla patent, marka ve tasarım başvurusu yapan firmalara plaket verilmektedir Açılış töreni sırasında Kurumumuz tarafından projenin tanıtımı yapılarak aynı zamanda sınai mülkiyet hakları konusunda seminer verilmektedir.

 

  1. Modül - Sınai Mülkiyet ve Patent Araştırması Semineri: Projenin ikinci etkinliği olarak; projenin uygulanacağı ilde faaliyet gösteren ve talep eden tüm firma temsilcilerine patent ve patent veri tabanlarının kullanımı, marka ve tasarım konularını içeren “Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent Araştırması Semineri” verilmektedir.

 

  1. Modül - Patent Danışmanlığı İçin Firma Ziyaretleri: Projenin uygulanacağı ilde illerinde faaliyet gösteren ve projeye kayıt yaptıran firmalardan uygun görülen en fazla 30 firmaya sınai mülkiyet uzmanı/uzmanları ile Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Temsilcileri tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede firmaların patent kapasiteleri tespit edilerek firmaların yeni ürün veya üretim metotları konusunda patent araştırması faaliyetleri yürütmelerine katkı sağlanmaktadır. (Danışmanlık etabının 14 – 18 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanması planlanmaktadır.)

 

  1. Modül - Raporlama: Projenin uygulanacağı ilde faaliyet gösteren ve danışmanlık hizmeti verilen firmalara yapılan ziyaretleri müteakip inovasyon kapasitelerini ölçümleyen ve öneriler sunan bir rapor hazırlanmaktadır.

 

 

 

Hezarfen Sakarya-Düzce Projesi Açılış Töreni Webinar Bilgileri:

Tarih: 18.05.2021

Saat: 14:00

URL: https://zoom.us/j/99354767420?pwd=aE1uYWd4RllZNm1tVW9sT0VPNXlQdz09

Webinar ID: 993 5476 7420

Passcode: 950506

 

 

 

Projeyle İlgili Detaylı Bilgi: https://hezarfen.turkpatent.gov.tr/

 

Sorularınız İçin: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı