Haberler Hezarfen Projesi Düzce Programı
  • 27.05.2021

Hezarfen Projesi Düzce Programı

Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi; Türk Patent ve Marka Kurumunun hazırladığı ve uyguladığı “Türk KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi” konulu 2007 yılında uygulamaya koyduğu proje uygulamasıdır.

2007 yılından bu zaman kadar 13 yıl içinde 16 farklı ilimizde 23 Hezarfen Projesi uygulanarak 629 KOBİ’miz danışmanlık hizmeti almak suretiyle faydalanmıştır. Ar-ge merkezi olan veya Ar-ge merkezi kurulma aşamasındaki firmalar ile Ar-Ge potansiyeli olan firmaların katılım sağladığı projenin, Düzce-Sakarya Uygulaması için firma seçimi yapılacaktır.

Proje kapsamında firmalarımıza, TÜRKPATENT sınai mülkiyet uzmanı/uzmanları/danışmanları tarafından fiziki olarak birebir danışmanlık hizmeti verilecektir. Bu çerçevede firmaların patent kapasiteleri tespit edilerek firmaların yeni ürün veya üretim metotları konusunda patent araştırması faaliyetleri yürütülecektir.

Sakarya ve Düzce illerinde faaliyet gösteren ve danışmanlık hizmeti verilen firmalara yapılan ziyaretleri müteakip TÜRKPATENT sınai mülkiyet uzmanı/uzmanları/danışmanları tarafından inovasyon kapasitelerini ölçümleyen ve öneriler sunan firmaya özel bir rapor hazırlanacaktır.

Proje uygulamasına ilişkin ilk raporu müteakiben 6 ay süre ile firmalara proje çerçevesinde mentörlük sağlanacaktır.

Son başvuru tarihi; 31 Mayıs 2021 Pazartesi günüdür.

Söz konusu sunum kaydına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://zoom.us/rec/share/KrA-hpAan5mKavQGsxZOyq0I8YHmqFBfIC3BeLfg3yXzA1QVQ3ng3SpCg-cMOcFa.qqpb0L2Si5KrY9Uy