Haberler Dış Ticaret Eğitimi
  • 4.10.2021

Dış Ticaret Eğitimi

Odamız tarafından organize edilen, 13, 14, 15 Ekim tarihlerinde saat 09:30 16:30 arasında Dış Ticaret Eğitmeni ve Danışmanı Cengiz Özcan’ın anlatımıyla “ Dış Ticaret Eğitimi “ Odamız 4. Kat toplantı salonunda gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekleriz.

Katılım formu için; https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vVzRZIfQgkK-Hm7qPpj2NpUqSLXAoW9Cm-zvjkWeAT9UN0pHRzZZSklWQkdEVFpTVVlEV0lBUDVORy4u

EĞİTİM İÇERİĞİ


DIŞ TİCARETİN GENEL KURALLARI
o Dış Ticaretin Temel Esasları
o Uluslararası Sözleşmeler
o Uluslararası Sözleşmelerin Hukuki Durumu ve Taraflar
o Dış Ticarette Uyuşmazlıklar ve Çözüm Mercii
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ VE INCOTERMS 2020 KURALLARI
o Dış ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS 2020 Kuralları
o E,F,C,D Gruplarının uygulamalı açıklamaları
o Teslim Şekillerinin Maliyet Açısından Analizi
o Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları
o Aykırı Incoterms Uygulamaları


ÖDEME ŞEKİLLERİ ve TAŞIDIKLARI RİSKLER


o Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
o Akreditifli Ödeme Şekli
o Akreditifin Bankalar Açısından İncelenmesi
o Akreditif Türleri
o Akreditif Belgeleri
o Swift Mesajları
o Swift mesajlarının tanıtımı ve Dikkat edilmesi gereken noktaların analizi
o Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC –UCP 600)
o Akreditifte Rezerv Gerekçeleri

 

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER


o Dış Ticarette Belgelerin Önemi
o Proforma Fatura, Çeki Listeleri (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
o Ticari Faturalar ve Original Fatura
o Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
o Yükleme Belgeleri ( Çeki Listesi ve Koli Listesi)
o Sevk belgeleri
o Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı
o Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
o Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
o CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
o Diğer Sevk Belgeleri
o Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
o Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve Taşıdığı Önem
o Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, vb.


DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK İŞLEMLERİ


o Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Tanıtılması
o Gümrük Terimleri
o Türkiye’de Gümrük Uygulamaları
o Gümrük Rejimleri
o Gümrükte Yapılan İşlemlerin Tanıtımı
o Gümrükte Usulsüzlük ve Kaçakçılık Mevzuatı

TÜRKİYE’DE DEVLET DESTEKLERİ


o T.C. Tİcaret Bakanlığı Destekleri
o Eximbank Destekleri
o Diğer Kurumlarca Verilen Destekler