Meslek Komiteleri Haberleri Eş Meslek Komite Toplantısı Gerçekleştirildi
  • 1.04.2022

Eş Meslek Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarını yürüten, 6. Meslek Komitesi ( Oto Yedek Parça İmalat ve Satışları, Oto Bakım ve Servisleri, Akaryakıt İstasyonları ) ve 11. Meslek Komitesi ( Yük ve Yolcu Taşımacılığı ve Lojistik ) Üyeleri ile Eş Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 11. Meslek Komitesi Başkanı İsa Üçüncüoğlu, 6. Meslek Komite Başkanı Metin Topal, Komite Üyesi Bülent Sivrikaya, Petrol İş Sendikası (PUİS) İl Başkanı Rıza Yıldız, Düzce Akaryakıt firma yetkilisi Tuğba Özcan ve KGK-GGK Komiteler Sekretaryası Hatice Çakır katılım sağladı.

Toplantıda; Akaryakıt istasyonlarının Perakende olarak kendi bölgelerinde belirlenen satış fiyatları TÜPRAŞ’ın açıklamış olduğu Dağıtım şirketlerine yapılan satış fiyatına ilave % 15’den aşağıya olmamak üzere kar belirlenmelidir. Bu kar dağıtım şirketi ile bayi kendi aralarında paylaşılacaktır. Dağıtım şirketleri ile aralarındaki kâr paylaşımları bu % miktarı üzerinden yapılacak olup istasyonların zarar etmesinin önüne geçilecektir. Bayi ile dağıtım şirketleri kar paylaşımlarını serbest olarak belirleyecek olup bu oran nasıl bir dağıtım şirketi yapacağı yatırımı dikkate alınıyorsa bayinin de yatırımı göz önüne alınmalıdır. Bu oran en düşük bayi karı % 70 altında olmamalıdır. Bu kara satışın yapılacağı ilin nakliye maliyeti reel olarak hesaplanarak ilave edilmelidir. Bayilerin satışlarındaki kartlı satışlar toplam satışın %80’lerini bulmuş olup bankaların pos komisyon oranları % 2 yaklaştığından bu sistemin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Burada ya komisyon alınmalı yada pos cihazlarını dağıtım şirketleri global anlaşmalar ile düşük oranları üzerinden pos cihazları konulmalıdır.

Daha düne kadar TÜVTÜRK muayene istasyonlarında muayene ücretleri nakit olarak tahsil edilmekte pos cihazları yıllarca konulmamıştır. Bizde istasyonların zararlarının önüne geçilmesi için kart kullanıcısı ya maliyeti karşılamalı veya kart komisyonları makul bir seviyede olmalıdır. Aylık % 2 bir pos komisyonu ile satış yapılması olanağı bulunmamaktadır. Hatta yabancı banka kartlarında komisyon oranları % 4’lere yaklaşmıştır. Bu durum istasyonları iflasa sürüklemektedir.

İstasyonlarda bulunan dağıtım şirketlerinin tabela ve reklamdan kaynaklı tahakkuk eden Belediye reklam ve ilan vergileri Dağıtım şirketinin reklamları olduğundan bunları Dağıtım şirketlerince karşılanmalıdır.

LPG’ li yakıt kullanan araçların dolum ağızlarının araçların altında olduğu ve uygunsuz kullanıldığı görülmektedir. Dolum ağızlarının, araçların yan tarafında olması gerektiği ön görülmektedir. Bu konunun iş güvenliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, çalışan pompacı personelin tehlikeye atılmaması gerekmektedir. Bu durumda olan araçların muayene istasyonlarından geçerken ağır kusur olarak belirlenmesinin uygun olacağına ve akaryakıt istasyonlarının Vergi kaçakçılığı bahane edilerek Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca istenilen banka teminat mektuplarının bu kaçakçılığın ana sebebi olan Dağıtım şirketlerince birbirileri arasındaki satışların kaldırılması ile kesin olarak önlenecektir. Bu konuda dağıtıcılar eğer kendi aralarında ticaret yapmak isterlerse teminat mektuplarını kendileri vermeleri istenilmelidir. Bayiler Dağıtım şirketlerince ve EPDK tarafından sürekli olarak her an hem fiziki hem de otomasyon aracılığıyla denetlendiğinden bu gibi suiistimaller önlenecektir. Bu teminat mektupları ayrıca Kanopi dışına mal satmak isteyen toptancılardan alınmalıdır.

Yeni akaryakıt istasyonu açmak için başvuru yapıldığında, ruhsat verilmeden önce ilin nüfus sayısı, araç sayısı ve yerleşim yerinin fiziki yapısı dikkate alınarak getirilecek olan yeni kriterler çerçevesinde Akaryakıt istasyon ruhsatı verilmelidir. Bu konuda imar planına işlenmeden mutlaka bu kriterler yerel yönetimlerce yer verilmemesi gerekmekte olup bu konuda yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Konuyla ilgili Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 11. Meslek Komitesi’nde alınan ilgili kararların meclis gündemine alınmasına, meclisten çıkan kararın da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve (PUİS) Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasına gönderilmesine karar verilmiştir.