MAKİNE İMALAT SANAYİİNDE YETERLİLİKLERİN VE İŞ BİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

BAŞLANGIÇ: 06.09.2018 BİTİŞ: 07.09.2019

2018 yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiine Yönelik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projemiz ile;

Düzce ilinde makine imalat sanayiinde sektörle mesleki eğitim arasında iş birliğinin geliştirilmesi, sektör tarafından ihtiyaç duyulan güncel yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin edinimi için gerekli teknolojik altyapının mesleki eğitimle paylaşılması ve bu yetkinliklerin öğrenicilerde geliştirilmesi ve teknolojik altyapının oluşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, mesleki eğitimin teknolojik kapasitesinin artırılması ve iş verimin geliştirilmesi için mevcut ve potansiyel çalışanların bilgi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla Doğu Marmara bölgesinin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmıştır.

Temel Faaliyetler;

1. Düzce MYO makine imalat sanayiinde yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla bilgisayar laboratuvarı yenilenmiş,

2. 300 kişiye 80 saat tasarım, çizim CNC eğitimleri verilmiş,

3. İş verimini artırmak için Sosyal Beceri Eğitim programı geliştirilmiş ve bu kapsamda eğitimler verilmiştir.

Projenin Toplam Bütçesi: 612.950,00 TL