Haberler İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden duyuru
  • 13.01.2015

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden duyuru

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 31.12.2009 tarihinde Biyosidal Ürünler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 31.12.2009 tarihinde Biyosidal Ürünler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Biyosidal ürünlerin ruhsat ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimlerinin elektronik sistem üzerinden yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Takip sistemi hazırlanmıştır. Söz konusu yazılım 05.01.2015 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Bu nedenle ilimizde bulunan biyosidal ürün üretici ve ithalatçılarının tamamının 31.01.2015 tarihine kadar biyosidal.thsk.gov.tr web adresinden sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Giriş yapılırken, sistem giriş bilgileri kısmında yer alan "Kayıt başvurusu yapmak için tıklayınız" bölümünden girerek firma bilgileri (adı, adresi, iletişim bilgileri) vb. değişiklikler ile beraber ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, yetkili kişi/kişiler ve firma yetkilileri tarafından yetkili kişinin firma başvurusu ve diğer işlemleri yürüteceğine dair yetkili kişi noter onaylı yetki belgelerinin sisteme işlenerek firma kayıtlarının oluşturulması gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.