Haberler İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.
  • 27.01.2015

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden iletilen yazıda; ihraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2014 yılı Eylül ve Ekim aylarına ait 19 adet bildirim alındığı, alınan bu bildirimlerde büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden iletilen yazıda; ihraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2014 yılı Eylül ve Ekim aylarına ait 19 adet bildirim alındığı, alınan bu bildirimlerde büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.2011 tarih ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işaretleme yetkisi alan firmalar tarafından ısıl işleme tabi tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.

AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçılarımızın azami itina göstermeleri gerekmektedir.

 Bilgilerinize