Kadın Girişimciler Kurulu Haberleri Olimpik Anneler Kooperatifi Koop-Des Programından Faydalanmaya 1. Sırada Hak Kazandı
  • 7.10.2020

Olimpik Anneler Kooperatifi Koop-Des Programından Faydalanmaya 1. Sırada Hak Kazandı

Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan Koop-Des Destekleme Programına 1. sırada dahil olmaya hak kazandı.

Girişim fikri, fikrin olgunlaşması, kooperatifleşme süreci ve bu süreçte alınan örneklerin belirlenmesi aşamalarının tamamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun aktif olarak yer aldığı Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bilindiği üzere Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Judo Sporu yapan gençlerin annelerinden oluşan kadınlar tarafından kurulan ve yakın zamanda faaliyetlerine başlayan bir kooperatif olup, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun destekleriyle büyük mesafe kat etmiştir.

Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi; ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek programlarına dahil olmaya 1. sırada hak kazandı. İlgili proje ile; proje tutarlarının üst sınırları içerisinde, kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i bakanlığımızca hibe olarak karşılanmaktadır.

Kooperatifte yöresel ürünler üreten kadınlarımız bu proje desteği ile seri üretime geçerek kısa sürede hayallerine yaklaşmış olacaklar.