Duyurular MARKA'NIN 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
  • 28.01.2016

MARKA'NIN 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 10.500.000 TL destek verilecektir. Bahse konu mali destek programlarına ilişkin olarak kapsamlı tanıtım toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 10.500.000 TL destek verilecektir. Bahse konu mali destek programlarına ilişkin olarak kapsamlı tanıtım toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Aydın açılışta yaptığı konuşmada, MARKA'nın çalışma şartları hakkında bilgiler vererek, Kocaeli, Sakarya, Bolu Düzce ve Yalova illerini kapsayan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Detayları aşağıda verilen programlara başvurular 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren alınmaya başlanılacak olup, başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 8 Nisan 2016 saat 23.59 ve proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 saat 17.00 olarak belirlenmiştir.

 

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın amacı, makina imalat sektöründe ithal edilen ürünlerin ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgenin yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

1.  İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi,

2. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

. Asgari tutar: 30.000 TL

. Azami tutar: 400.000 TL

 

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih                                                                            

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 8 Nisan 2016 saat 23.59’dur.      

Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 saat 17.00’dır.

 

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

 

Programın Öncelikleri

1.Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

2.Turizmde çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

3.Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 75.000 TL

 Azami tutar:750.000 TL

 

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih                                                                            

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 8 Nisan 2016 saat 23.59’dur.      

Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 saat 17.00’dır.

 

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın amacı, üretim altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Bölgenin öne çıkan imalat ya da hizmet sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçilik (inovasyon) kapasitesini artırmaya yönelik fiziki altyapıların oluşturulması

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

 

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

. Asgari tutar: 75.000 TL

. Azami tutar:750.000 TL

 

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih                                                                            

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 8 Nisan 2016 saat 23.59’dur.      

Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 saat 17.00’dır.