Meslek Komiteleri Haberleri Toplu Komite  Toplantısı Gerçekleştirildi
  • 15.06.2020

Toplu Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

İlgili mevzuat gereği yılda iki kez yapılması zorunlu olan Toplu Komite Toplantılarının ilki video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin açılış konuşmasıyla başlayan Toplu Komite Toplantısında; bağlı bulundukları komitelerden gelen sorunları meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile paylaşan komite üyeleri, Pandemi dolayısıyla yaşanan olumsuzluklarda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerine en iyi şekilde hizmet sağlamaya devam ettiğini ifade ettiler. Kriz sürecinin iyi yönetildiğini belirten komite üyeleri, finansman sorunlarına yönelik açıklanan destek kredileri, maske konusunda atılan çözüm odaklı adımlar ve özellikle bayramda yapılan çalışma izin belgesi hamlesinin üyeler nezdinde ciddi karşılık bulduğunu ifade ettiler.

Toplu Meslek Komitesi toplantısı, bir sonraki toplantının yüz yüze olabilmesi temennileriyle sona erdi.