TR
EN
KURUMSAL ONLİNE İŞLEMLER TİCARET SİCİLİ ODA SİCİL BELGELER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET PROJE OFİSİ FİRMA REHBERİ İLETİŞİM
Düzce TSO Tanıtım Filmi Düzce TSO Hakkında Başkanın Mesajı
Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı Oda Meclisi Meslek Komiteleri
Disiplin Kurulu Hesap İnceleme Komisyonu
Online Belge Hizmetleri Aidat Ödemeleri
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ - Belgeler İçin Dilekçe Örneği Ticaret Sicili Harçları Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Sicili İşlem Evrakları NACE Kodları İçin Tıklayınız
Online İşlemler Üye İşlemleri
Oda Kayıt İçin Gerekli Evrak Listesi Terk İşlemleri İçin Dilekçe Örnekler Kapasite Raporu Eskpertiz Raporu
Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Dolaşım Belgeleri
Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti İhale Belgesi
İş Makineleri Tescil K Belgeleri İşlemleri Sayısal Takograf Sistemi
Dış Ticaret / İhracat Dolaşım Belgeleri Fatura (Invoice) Onayı Fuarlar İhracat Rakamları
İkili Oda Forumlarına Üyelik 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu Hedef ve Öncelikli Ülkeler, Ülke Raporları ve Hedef Pazar Araştırması Vize Referans Yazısı
Proje Ortağı Olunan Programlar Tamamlanan Projeler Yürütülmekte Olan Projeler Diğer Destek ve Teşvikler
Proje Bazlı Raporlar Projelerimize Ait Web Siteleri Proje Takip Listesi
Düzce TSO KYS Eğitim Videoları
FİRMA REHBERİ
DIŞ TİCARET
Hedef ve Öncelikli Ülkeler, Ülke Raporları ve Hedef Pazar Araştırması

2018 – 2019 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler

2018-2019 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri

Küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeleri çerçevesinde 2018-2019 dönemi için Pazara Giriş Komitesi tarafından 15 Hedef Ülke ve 32 Öncelikli Ülke belirlenmiştir.

2018- 2019 dönemi için belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır:

2018-2019 Dönemi Hedef Ülkeler (15 Ülke): Almanya, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Japonya, Katar, Kenya, Meksika, Romanya, Rusya, Ukrayna;

2018-2019 Dönemi Öncelikli Ülkeler (32 Ülke): Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Fransa, Gana, G. Afrika C., Gürcistan, İngiltere, Kanada, Kazakistan, Kuveyt, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Senegal, Singapur, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Türkmenistan, Umman, Ürdün, Vietnam.

Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Ayrıca “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

"2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetleri Hedef ve Öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 baz puan artırılmaktadır.

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

 

Düzce İli Hedef ve Öncelikli Ülkelere Yapılan 2018 Yılı İhracat Dağılımı 2018-2019 Yılı Değerlendirmesi

SAYI

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

KAÇ FİRMA İHRACAT YAPIYOR

2018-2019 DÖNEMİ

1

ALMANYA

33

HEDEF

2

BULGARİSTAN

27

ÖNCELİKLİ

3

İRAN

22

HEDEF

4

İNGİLTERE

22

ÖNCELİKLİ

5

FAS

20

ÖNCELİKLİ

6

FRANSA

20

ÖNCELİKLİ

7

POLONYA

20

ÖNCELİKLİ

8

GÜRCİSTAN

19

ÖNCELİKLİ

9

ROMANYA

18

HEDEF

10

AZERBAYCAN

17

ÖNCELİKLİ

11

BAE

17

ÖNCELİKLİ

12

SUUDİ ARABİSTAN

17

ÖNCELİKLİ

13

ABD

16

HEDEF

14

MISIR

16

ÖNCELİKLİ

15

RUSYA

15

HEDEF

16

UKRAYNA

15

HEDEF

17

IRAK

13

HEDEF

18

CEZAYİR

11

ÖNCELİKLİ

19

ÖZBEKİSTAN

10

ÖNCELİKLİ

20

ÜRDÜN

10

ÖNCELİKLİ

21

ÇİN

9

HEDEF

22

HİNDİSTAN

9

HEDEF

23

G.AFRİKA CUMHURİYETİ

8

ÖNCELİKLİ

24

KATAR

6

HEDEF

25

TÜRKMENİSTAN

6

ÖNCELİKLİ

26

UMMAN

6

ÖNCELİKLİ

27

BREZİLYA

5

ÖNCELİKLİ

28

GÜNEY KORE

5

HEDEF

29

KUVEYT

5

ÖNCELİKLİ

30

KANADA

5

ÖNCELİKLİ

31

PAKİSTAN

5

ÖNCELİKLİ

32

SİNGAPUR

5

ÖNCELİKLİ

33

ENDONEZYA

4

ÖNCELİKLİ

34

KAZAKİSTAN

4

ÖNCELİKLİ

35

MEKSİKA

4

HEDEF

36

ŞİLİ

4

ÖNCELİKLİ

37

ETİYOPYA

3

HEDEF

38

FİLDİŞİ SAHİLİ

3

ÖNCELİKLİ

39

GANA

3

ÖNCELİKLİ

40

NİJERYA

3

ÖNCELİKLİ

41

SENEGAL

3

ÖNCELİKLİ

42

VİETNAM

3

ÖNCELİKLİ

43

MALEZYA

2

ÖNCELİKLİ

44

TANZANYA

2

ÖNCELİKLİ

45

BANGLADEŞ

1

ÖNCELİKLİ

46

JAPONYA

1

HEDEF

47

KENYA

1

HEDEF

 

Bu doğrultuda 2018 yılı Düzce ili ihracat rakamlarına baktığımızda hedef ve öncelikli ülkelerin hepsine ihracat yaptığımız görülmekte ve firmalarımızın bu ülkelere önümüzdeki dönemde de ihracatlarına devam edeceği öngörülmektedir.

Hedef ve Öncelikli Ülkelere yapılan ihracatın artırılması için her yıl Odamızda Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmektedir.

Ayrıca ihracatla ilgili web sitemiz üzerinden gerekli bilgilendirme ve duyurular yapılmakta olup, üyelerimizin talep ve sorunları yüzyüze de değerlendirilmektedir.

 

2020 – 2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda,

Pazara Giriş Komitesi’nin 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen 10. Toplantısı akabinde, Pazara Giriş Komitesi üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde 2020-2021 dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildiği belirtilmektedir.

2020-2021 Dönemi Hedef Ülkeler (17 Ülke); ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Şili ve Rusya;

2020-2021 Dönemi Öncelikli Ülkeler (28 Ülke); Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, BAE, Bulgaristan, Çekya, Demokratik Kongo, Endonezya, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Gürcistan, İran, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Sırbistan, Tanzanya, Ukrayna ve Vietnam.

Hedef ve Öncelikli Ülkeler için Ticaret Bakanlığı’nın desteklerinden (Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ veya Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında) yararlanıldığında destek oranı 10-15 puan artabilmektedir.

 

Genel Değerlendirme

SAYI

ÜLKELER

KAÇ FİRMA İHRACAT YAPIYOR

2018-2019 DÖNEMİ

2020-2021 DÖNEMİ

1

ALMANYA

33

HEDEF

ÖNCELİKLİ

2

BULGARİSTAN

27

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

3

İTALYA

26

 

ÖNCELİKLİ

4

İRAN

22

HEDEF

ÖNCELİKLİ

5

İNGİLTERE

22

ÖNCELİKLİ

HEDEF

6

İSRAİL

21

 

 

7

FAS

20

ÖNCELİKLİ

HEDEF

8

FRANSA

20

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

9

POLONYA

20

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

10

GÜRCİSTAN

19

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

11

HOLLANDA

19

 

 

12

KKTC

19

 

 

13

İSPANYA

18

 

 

14

LÜBNAN

18

 

 

15

ROMANYA

18

HEDEF

ÖNCELİKLİ

16

AZERBAYCAN

17

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

17

BAE

17

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

18

SUUDİ ARABİSTAN

17

ÖNCELİKLİ

 

19

YUNANİSTAN

17

 

 

20

ABD

16

HEDEF

HEDEF

21

MISIR

16

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

22

RUSYA

15

HEDEF

HEDEF

23

UKRAYNA

15

HEDEF

ÖNCELİKLİ

24

IRAK

13

HEDEF

HEDEF

25

AVUSTRALYA

12

 

 

26

ÇEK CUMHURİYETİ

12

 

ÖNCELİKLİ

27

MAKEDONYA

12

 

 

28

SIRBİSTAN

12

 

ÖNCELİKLİ

29

BELÇİKA

11

 

 

30

CEZAYİR

11

ÖNCELİKLİ

 

31

İRLANDA

11

 

 

32

MACARİSTAN

11

 

 

33

TUNUS

11

 

 

34

ÖZBEKİSTAN

10

ÖNCELİKLİ

HEDEF

35

ÜRDÜN

10

ÖNCELİKLİ

 

36

AVUSTURYA

9

 

 

37

ÇİN

9

HEDEF

HEDEF

38

DANİMARKA

9

 

 

39

HİNDİSTAN

9

HEDEF

HEDEF

40

HIRVATİSTAN

9

 

 

41

İSVEÇ

9

 

 

42

G. AFRİKA CUMHURİYETİ

8

ÖNCELİKLİ

HEDEF

43

LİBYA

8

 

 

44

ARNAVUTLUK

7

 

 

45

BOSNA-HERSEK

7

 

 

46

FİNLANDİYA

7

 

 

47

İSVİÇRE

7

 

 

48

KOSOVA

7

 

 

49

PORTEKİZ

7

 

 

50

BAHREYN

6

 

 

51

KATAR

6

HEDEF

ÖNCELİKLİ

52

LİTVANYA

6

 

 

53

MALTA

6

 

 

54

NORVEÇ

6

 

 

55

SLOVAKYA

6

 

 

56

TAYVAN

6

 

 

57

TÜRKMENİSTAN

6

ÖNCELİKLİ

 

58

UMMAN

6

ÖNCELİKLİ

 

59

BREZİLYA

5

ÖNCELİKLİ

HEDEF

60

GÜNEY KORE

5

HEDEF

HEDEF

61

KUVEYT

5

ÖNCELİKLİ

 

62

KANADA

5

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

63

PAKİSTAN

5

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

64

SİNGAPUR

5

ÖNCELİKLİ

 

65

TAYLAND

5

 

 

66

YENİ ZELANDA

5

 

 

67

ENDONEZYA

4

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

68

HONG KONG

4

 

 

69

KAZAKİSTAN

4

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

70

MEKSİKA

4

HEDEF

HEDEF

71

ŞİLİ

4

ÖNCELİKLİ

HEDEF

72

URUGUAY

4

 

 

73

ARJANTİN

3

 

 

74

ANGOLA

3

 

 

75

BELARUS/BEYAZ RUSYA

3

 

 

76

DOMİNİK

3

 

 

77

ETİYOPYA

3

HEDEF

HEDEF

78

FİLİPİNLER

3

 

ÖNCELİKLİ

79

FİLDİŞİ SAHİLİ

3

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

80

GANA

3

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

81

NİJERYA

3

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

82

PANAMA

3

 

 

83

SLOVENYA

3

 

 

84

SENEGAL

3

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

85

SUDAN

3

 

 

86

SRİ LANKA

3

 

 

87

UGANDA

3

 

 

88

VİETNAM

3

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

89

EKVADOR

2

 

 

90

ESTONYA

2

 

 

91

FİLİSTİN

2

 

 

92

GABON

2

 

 

93

KORE

2

 

 

94

KAMERUN

2

 

 

95

KONGO

2

 

ÖNCELİKLİ

96

KARADAĞ

2

 

 

97

MOZAMBİK

2

 

 

98

MOLDOVA

2

 

 

99

MALEZYA

2

ÖNCELİKLİ

HEDEF

100

PARAGUAY

2

 

 

101

PERU

2

 

 

102

SURİYE

2

 

 

103

TANZANYA

2

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

104

TACİKİSTAN

2

 

 

105

AFGANİSTAN

1

 

 

106

BENİN

1

 

 

107

BOTSVANA

1

 

 

108

BURKİNA FASO

1

 

 

109

BURUNDİ

1

 

 

110

BANGLADEŞ

1

ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

111

CİBUTİ

1

 

 

112

ÇAD

1

 

 

113

ERMENİSTAN

1

 

 

114

GÜNEY SUDAN

1

 

 

115

GÜNEY KIBRIS

1

 

 

116

GAMBİA

1

 

 

117

GİNE

1

 

 

118

GUYANA

1

 

 

119

GUETAMALA

1

 

 

120

HONDURAS

1

 

 

121

HAİTİ

1

 

 

122

JAPONYA

1

HEDEF

HEDEF

123

KENYA

1

HEDEF

HEDEF

124

KÜBA

1

 

 

125

LETONYA

1

 

 

126

LÜKSEMBURG

1

 

 

127

MADAGASKAR

1

 

 

128

MORİTYUS

1

 

 

129

MYANMAR

1

 

 

130

MALDİV

1

 

 

131

MASHALL ADALARI

1

 

 

132

MORİTANYA

1

 

 

133

MOĞOLİSTAN

1

 

 

134

PAPUA YENİ GİNE

1

 

 

135

RUANDA

1

 

 

136

SİERRA LEONE

1

 

 

137

SOMOLİ

1

 

 

138

TOGO

1

 

 

139

VENEZUELA

1

 

 

140

ZİMBABWE

1

 

 

 

Genel olarak baktığımızda Düzce’den 140 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Bulgaristan, İtalya, İran ve İngiltere’dir.

Genel dağılıma baktığımızda ise 36 Afrika Ülkesi ,33 Avrupa Ülkesi, 27 Asya Ülkesi, 16 Amerika Ülkesi, 15 Ortadoğu Ülkesi, 6 Balkan Ülkesi ve 7 Diğer Ülkeler olarak dağılım göstermektedir.

 

Hedef ve Öncelikli Ülkeler olarak baktığımızda ise Japonya, Kenya, Bangladeş, Tanzanya, Malezya, Kongo, Vietnam, Senegal, Nijerya, Gana, Fildişi Sahili, Filipinler, Etiyopya, Şili, Meksika, Kazakistan, Endonezya’ya ihracat yapan firma sayılarımızın arttırılması gerekmektedir.

Firmalarımızın bu ülkeleri daha iyi tanımaları, pazara giriş yapabilmeleri için aşağıda bu ülkelere ait Ülke Raporları yer almaktadır. Ülkelerin üzerine tıklayarak o ülke hakkında ihracat için gerekli bilgilere sahip olabilirsiniz.

Japonya

Kenya

Bangladeş

Tanzanya

Malezya

Kongo

Vietnam

Senegal

Nijerya

Gana

Fildişi Sahili

Filipinler

Etiyopya

Şili

Meksika

Kazakistan

Endonezya

 

Tüm ülkelere ait genel ve detaylı bilgi için buraya tıklayınız.  Soldaki menülerden önce bölge seçip sonrasında ülke seçebilirsiniz. (Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı)

Ülke Masaları Bülteni için buraya tıklayınız.

Yerinde Pazar Araştırma Raporları için buraya tıklayınız.

Hedef Pazar Tespiti ile ilgili bilgi için buraya tıklayınız.

Pazara Giriş ile ilgili karşılaştığınız sorunlar için buraya tıklayınız.

Aylık İhracat Değerlendirme Bilgi Notları için buraya tıklayınız.


Yükleniyor...
X