TR
EN
KURUMSAL ONLİNE İŞLEMLER TİCARET SİCİLİ ODA SİCİL BELGELER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET PROJE OFİSİ FİRMA REHBERİ İLETİŞİM
Düzce TSO Tanıtım Filmi Düzce TSO Hakkında Başkanın Mesajı
Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı Oda Meclisi Meslek Komiteleri
Disiplin Kurulu Hesap İnceleme Komisyonu
Online Belge Hizmetleri Aidat Ödemeleri
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ - Belgeler İçin Dilekçe Örneği Ticaret Sicili Harçları Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Sicili İşlem Evrakları NACE Kodları İçin Tıklayınız
Online İşlemler Üye İşlemleri
Oda Kayıt İçin Gerekli Evrak Listesi Terk İşlemleri İçin Dilekçe Örnekler Kapasite Raporu Eskpertiz Raporu
Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Dolaşım Belgeleri
Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti İhale Belgesi
İş Makineleri Tescil K Belgeleri İşlemleri Sayısal Takograf Sistemi
Dış Ticaret / İhracat Dolaşım Belgeleri Fatura (Invoice) Onayı Fuarlar İhracat Rakamları
İkili Oda Forumlarına Üyelik 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu Hedef ve Öncelikli Ülkeler, Ülke Raporları ve Hedef Pazar Araştırması Vize Referans Yazısı
Proje Ortağı Olunan Programlar Tamamlanan Projeler Yürütülmekte Olan Projeler Diğer Destek ve Teşvikler
Proje Bazlı Raporlar Projelerimize Ait Web Siteleri Proje Takip Listesi
Düzce TSO KYS Eğitim Videoları
FİRMA REHBERİ
Covid 19 Sebepli Kısa Çalışma Yapmak İsteyen Kurumlarımız İçin Rehber
23.3.2020 13:00:00
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir. Bu dönemde çalışanların yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

1. Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste (Ek-1) bir dilekçe ekinde İş Kur Müdürlüğüne gönderilir. 

2. İşyerinde uygulanacak kısa çalışmaya ilişkin uygunluk tespitinin yapılması amacıyla talep edilen bilgi ve belgeler Bakanlık İş Müfettişlerine iletilir.

3. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin çalışma sürelerine ait kayıtlar tutulur ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edilir.

4. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik talepler, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

5. İstenilen bilgi, belge ve kayıtlar belirtilen sürede verilmediği takdirde 4857 sayılı Kanunun 92’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

6. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarının, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir,

7. Zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamalarında Kurum tarafından yapılacak ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlayıp, bu döneme ilişkin ücret işverene aittir.

8. Uygunluk tespiti sonucu bildirilen kısa çalışma oranı üzerinde kısa çalışma ödemesi talep edilemez.

9. Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde bildirilir,

10. Kısa çalışma inceleme sonucunu; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilir ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılmaması durumlarda kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

11. Kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihleri İş Kur’a bildirilir. 

12. Normal faaliyete başlamaya karar verilmesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirilir.

13. İşyerinin faaliyet alanının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınır. 

14. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

15. Kuruma yapılacak eksik ve/veya hatalı bildirimimden kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte ödenir.

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

YORUM EKLE
* Adınız
   E-Posta
Uygun görülen mesajlar yayınlanmaktadır. E-posta isteğe bağlıdır. Kesinlikle yayınlanmayacaktır.
* Yorumunuz
Belediyemiz çalışıyor.. Ne mutlu bize
Düzceli, 10.10.2014
DUYURU ve ETKİNLİKLER
Yükleniyor...
X