TR
EN
KURUMSAL ONLİNE İŞLEMLER TİCARET SİCİLİ ODA SİCİL BELGELER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET PROJE OFİSİ FİRMA REHBERİ İLETİŞİM
Düzce TSO Tanıtım Filmi Düzce TSO Hakkında Başkanın Mesajı
Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı Oda Meclisi Meslek Komiteleri
Disiplin Kurulu Hesap İnceleme Komisyonu
Online Belge Hizmetleri Aidat Ödemeleri
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ - Belgeler İçin Dilekçe Örneği Ticaret Sicili Harçları Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Sicili İşlem Evrakları NACE Kodları İçin Tıklayınız
Online İşlemler Üye İşlemleri
Oda Kayıt İçin Gerekli Evrak Listesi Terk İşlemleri İçin Dilekçe Örnekler Kapasite Raporu Eskpertiz Raporu
Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Dolaşım Belgeleri
Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti İhale Belgesi
İş Makineleri Tescil K Belgeleri İşlemleri Sayısal Takograf Sistemi
Dış Ticaret / İhracat Dolaşım Belgeleri Fatura (Invoice) Onayı Fuarlar İhracat Rakamları
İkili Oda Forumlarına Üyelik 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu Hedef ve Öncelikli Ülkeler, Ülke Raporları ve Hedef Pazar Araştırması Vize Referans Yazısı
Proje Ortağı Olunan Programlar Tamamlanan Projeler Yürütülmekte Olan Projeler Diğer Destek ve Teşvikler
Proje Bazlı Raporlar Projelerimize Ait Web Siteleri Proje Takip Listesi
Düzce TSO KYS Eğitim Videoları
FİRMA REHBERİ
Ekonomi

Düzce ekonomisi dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamikliğinde iki metropol kent arasında oluşu önemli rol oynar. Ayrıca ülkenin sanayi kuşağı diye ifade edebileceğimiz Marmara Bölgesi ile sınır oluşu da bunda etkendir. Metropollere mesafesi zaman açısından uzak denilemeyecek düzeyde olup 2 - 2,5 saatte Ankara ve İstanbul illerimize karayolu ulaşımı rahat ve güvenli şekilde otoban bağlantılı olarak yapılmaktadır. Akçakoca ilçesi ile deniz bağlantısı vardır. Ulaşım ağında Anadolu İllerimizin İstanbul bağlantısında bir geçiş noktasıdır.

  Merkez nüfus deprem öncesi 80.000 civarındayken deprem sonrasında 60.000 'lere kadar düşmüştür. Ancak hızla göç alan bir il olarak Düzce 'nin çok yakın zamanda nüfusunun artacağı kaçınılmaz görülmektedir. Deprem sonrasında büyük bir ilgi odağı diye de adlandırabileceğimiz kalıcı konutlar hak sahipliği noktasında ihtiyacı gidermiş, ilde ev sıkıntısına da büyük oranda cevap vermiştir.

  Düzce, 5084 sayılı kanun ile birlikte Düzce coğrafi konumu itibariyle gözde bir yatırım bölgesi haline gelmiştir. Şu anda mevcut iki adet organize sanayi bölgesinde tahsis edilecek arsa kalmamıştır. Ayrıca Düzce 'nin metropol kentlere yakınlığı, liman ve hammadde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım kolaylığı, deniz ve doğa turizmine sahip oluşu yatırım ve yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır.

 
TARIM
 

  İlimizin toplam yüzölçümü 259.300 hektardır. İl nüfusu 328.918 olup, nüfusun 169.061 köylerde, 159.857 şehirlerde yaşamaktadır. Düzce ilinin toplam köy sayısı 302, belde sayısı 3 'tür. İlin DGD alan çiftçi sayısı 19.915 'dir. Ortalama işletme büyüklüğü 22,9 dekardır.
 

Düzce İli Arazisi Kullanım Kabiliyetleri Sınıfı
  Toplam 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 4. Sınıf 4. Sınıf 4. Sınıf 4. Sınıf 4. Sınıf
Alan (ha) 259.300 24.269 8.148 6.546 17.548 376 26.769 157.796 11.034 6.814
Oran (yüzde) 99.98 9,36 3,14 2,52 6,77 0,14 10,32 60,85 4,25 2,63
Kaynak : Alan rakamları TÜBİTAK / MAM 2002 'den yararlanmak Tarım Sektörünce ( B.Aydın ) çıkarılmıştır.

  Yukarıdaki verilerden hareketle Düzce 'de mutlak tarım arazisi olarak tanımlanan kabiliyetteki toprak miktarının 38 963 hektarla %15 'lik bir alanı kapladığını söyleyebiliriz.

   Önemli Ürünler
   Önemli kültür bitkilerinin üretiminde Düzce ilinin Türkiye Üretimindeki Payı;
                 -- Fındık          %15
                 -- Mısır            % 2
 
TARIMSAL YAPI
 
İşlenen Tarım Alanlarının Dağılımı (2006)
Kullanılış Şekli Alan  ( ha ) Tarım Alanları İçindeki Oranı  ( % )
  Tarla Arazisi 24.758 27
  Nadas - 0
  Bağ Arazisi - 0
  Sebze Arazisi 1.328 2
  Meyvelik Arazi (fındık) 62.729 68
  Diğer Alan 2600 3
  TOPLAM 91.415 100

  Sulama Durumu
  Düzce ilinde, toplam tarım alanının %46 'sı sulanmaktadır. Bunun %40 'ı Devlet, %6 'sı halk tarafından yapılmaktadır.
 
Tarımsal Sanayi (2006)
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi
Konusu Sayısı Konusu Sayısı
  Süt ve Süt Ürünleri 6   Makarna -
  Et ve Et Ürünleri 5   Dondurulmuş Gıda 7
  Un ve Unlu Mamuller 161   Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri 2
  Meyve - Sebze, Konserve ve Salça 19   Gıda ile Temas Eden Maddeler 7
  Su Ürünleri -   Baharatlar 4
  Bitkisel Yağ -   Gazlı İçecekler ve Meyve Suyu 2
  Zeytinyağı -   Alkollü İçecekler -
  Şekerli Mamuller 9   Hazır Yemek 19
  Nişasta ve Nişasta Bazlı Şekerler -   Yem 2
  Bisküvi -   Diğer 12
 
Bitkisel Üretim (2006 Yılı)
 
Tarla Ürünleri Üretimi
Sıra No Ürün Adı Etki Alan (ha) Üretim (Ton) Ortalama Verim ( kg / ha )
1 Mısır (dane) 11.569 83.964 7.257
2 Mısır (silaj) 1.648 63.181 38.337
3 Buğday 9.295 31.091 3.345
4 Tütün 919 2.672 2.908
5 Ş. Pancarı 451 24.876 55.201
6 Yonca 255 1.785 7.001
7 Fasulye 285 506 1.780
 
Sebze Üretimi
Sıra No Ürün Adı Etilen Alan (ha) Üretim (Ton) Ortalama Verim ( kg / ha )
1 Taze Fasulye 302,5 2.261 7.462
2 Lahana (Karayaprak) 203,5 3.035 14.877
3 Ispanak 167 1.655 9.910
4 Kabak (bal) 56 2.049 36.590
5 Hıyar 117 2.528 21.607
6 Domates 97 2.071 21.350
7 Marul 50 220 4.400
 
Meyve - Bağ Üretimi
Sıra No Ürün Adı Alan (ha) Üretim (Ton) Ortalama Verim ( kg / Ağaç-omca )
1 Fındık 62.729 80.191 2,55
 
HAYVANCILIK
 

  Düzce ilimiz büyük ve küçük baş hayvancılığı ile kümes hayvancılığı ekonomide halkın geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutar. İlimizde 65.085 büyükbaş, 16.538 adet küçükbaş hayvan 332.000 adet yumurta tavuğu, 20.614.050 adet Broiler tavuğu bulunmakta, ayrıca 44 adet alabalık çiftliğinde 82 ton / yıl alabalık üretimi yapılmaktadır. Çiftçilere, 2000 yılında 1000 adet hindi palazı, 6000 adet yumurta tavuğu civcivi, 3000 adet alabalık yavrusu (FAO) tarafından dağıtımı gerçekleşmiştir.

 
Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim (2006 Yılı)
Ürünün Adı Ürün Miktarı
Kırmızı Et  ( Ton ) 999
Beyaz Et  ( Ton ) 36.779
Yumurta  ( Adet ) 86.660.000
Süt  ( Ton ) 62.243
Bal  ( Kg ) 501
Yapağı  ( Ton ) -
Deri  ( Adet ) -
Tatlı Su Balıkçılığı  ( Ton ) 152
Kültür Balıkçılığı  ( Ton ) -
Deniz Balıkçılığı  ( Ton ) 596
Diğer -
 
Cinsi Sayısı
Büyükbaş Yerli 18.272
Melez 25.546
Kültür 3.058
Büyükbaş Toplam 46.876
Küçükbaş Koyun 10.780
Keçi 455
Küçükbaş Toplam 11.235
Tek Tırnaklı 912
Kanatlı 7.535.656
Arı Kovanı 29.274
 
ORMANCILIK
 

  Düzce İlinin 59.300 hektarlık yüzölçümünü 105.564 hektarlık alanı ormanlık alandır. Ormanlık saha, İlin genel yüzölçümünün %40,7 'sini oluşturmaktadır. Düzce il sınırları içindeki 105.564 hektar orman alanın %94 'ü koru ormanı, yüzde 6 'sı baltalık ormandır. Koru ormanının %92 'si verimli koru ormanıdır.

  İlimizde 2001 yılı sonu itibariyle tüm ormanlık alanda, ibreli ağaç oranı %26, yapraklı ağaç oranı %74 'tür. Orman servetinin ağaç türlerine göre dağılımı ise şöyledir; en fazla sahaya %65,5 oranı ile kayın, yüzde 23,2 ile köknar sahiptir. Geri kalan saha ise, sarıçam, karaçam, meşe ve diğer yapraklı türlerden oluşmaktadır.

  Amenajman planlarının verilerine göre orman serveti 23.039.590 m3 'tür.

  Düzce İlinde 2001 yılı sonuna kadar
  10.444 hektar orman içi ağaçlandırma,
  5.766 hektar suni gençleştirme olmak üzere
  16.210 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.

  Ayrıca 2.928 hektar alanda tabii gençleştirme,
  160 hektar alanda mera ıslahı,
  206 hektar alanda enerji ormanı tesisi,
  6127 hektar alanda sıklık bakım,
  200 hektar alanda enerji ormanı yenileme faaliyetleri tamamlanmıştır.

  Bu faaliyetler yanında 10.961 hektar ağaçlandırma, 378 hektar mera ıslahı planlaması yapılmıştır. 6831 sayılı Orman Kanununa göre Düzce İlinde toplam köylerin %66,8 'i orman köyüdür. 2000 yılı nüfus sayımına göre köy nüfusu yaklaşık olarak İl nüfusunun %51 'ini oluşturmaktadır. Düzce ili genelinde 15 kaplama ve soyma fabrikası, yaklaşık 400 adet kereste ve parke işleyen fabrika ve atölye bulunmaktadır. Bu sanayi kuruluşlarından yıllık ortalama 500.000 m3 orman envali işlenmektedir.

 
SANAYİ VE TİCARET
 

  İl genelinde 507 Sayılı Kanuna göre kurulu bulunan 28 adet Oda ve 1 adet Odalar Birliği bulunmaktadır. 2 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır.

  SASA VE TİCARET
  Bir geçiş noktası olması bakımından ulaştırma sektörü yabana atılamayacak düzeydedir. Bunun getirdiği mal ve insan taşımacığı hizmeti önemli yer tutar. Karayolu üzerinde taşımacılık sektörünün hizmet alacağı tesis sayısı yoğundur.

  Düzce İlinde yalnız iç ticari faaliyetler değil dış ticari faaliyetlerde gözlenebilir. 2005 yılı itibariyle dünyanın her yerine diyebileceğimiz şekilde ihracat yapılmış ve şirket merkezi Düzce dışarısında bulunan firmalar da dahil olarak 238 Milyon Dolar 'lık ihracat yapılmıştır.İç fındık, maya, konfeksiyon, kayın, kereste, boru, parke, mobilya, av tüfeği, kaplama, profil (oto-kapı cam fitili), elyaflı boru ve levha mamülleri, bisiklet ve motosiklet dış ve iç lastiği vb. ihracatı yapılan başlıca ürünler arasında sayılmaktadır.

  Düzce, 06 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede çıkan 5084 sayılı kanun ile birlikte kapsama giren illerin arasında coğrafi olarak en avantajlı il niteliğiyle de ön plana çıkmış, yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. 1996 yılında kurulmuş olmasına rağmen küçük bir bölümünün tahsis edilebildiği Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolmuş, daha sonra bakanlık tarafından tescili yapılan 2.Organize Sanayi Bölgesi 'nde de yer kalmamıştır. Organize dışında da çok önemli yatırımlar da mevcuttur.

 
DEPREMİN SANAYİYE ETKİSİ
 

  Düzce, 1999 yılında yaşanan depremlerin yıkıcı etkisini yaşamış ve aynı yılın sonunda il statüsüne geçmiş olması nedeniyle kent yaşamı büyük değişikliğe uğramış bir ildir. Özellikle Düzce - Kaynaşlı merkezli ikinci deprem İl 'in sanayiini, fiziki hasar ve kapanan işyerleri dolayısıyla üretim kayıplarına ve yüksek oranda işsizliğe sebep olarak etkilemiştir.

  17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremlerinde irili ufaklı;

  3.837 işyeri yıkılmış
  2.573 işyeri orta hasarlı,
  1.606 işyeri ise az hasarlı olup toplam
  8.016 işyeri hasar görmüştür.

  Ayrıca 350 adet büyük ve küçük sanayi kuruluşu depremde hasar görmüştür.
  Her iki deprem sonucunda tacir, esnaf ve sanayicinin maddi zarar toplamı yaklaşık 150 Trilyon TL. civarındadır.

En Çok Okunanlar
Düzce TSO Çin Temasları
Düzce TSO Dubrovnik Temasları
Düzce TSO madde bağımlığına savaş açtı
SGK’dan odamıza ziyaret
TOBB 70. Genel Kurulu
Ziraat Bankası’ndan kredi erteleme
UMEM Beceri’10 Projesi’nde dev adım
ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Farkındalık Semineri
TOBB Düzce İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Seçimleri
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TARIMA DAYALI YATIRIM YAPACAKLARA 1.500.000 TL

FUARLAR

DUYURU ve ETKİNLİKLER
Yükleniyor...
X