TR
EN
KURUMSAL ONLİNE İŞLEMLER TİCARET SİCİLİ ODA SİCİL BELGELER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET PROJE OFİSİ FİRMA REHBERİ İLETİŞİM
Düzce TSO Tanıtım Filmi Düzce TSO Hakkında Başkanın Mesajı
Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı Oda Meclisi Meslek Komiteleri
Disiplin Kurulu Hesap İnceleme Komisyonu Düzce TSO Bilgi İşlem Politikası Halkla İlişkiler Politikası İnsan Kaynakları Politikası Mali Politika Üye İlişkileri Politikası Politika ve Temsil Prosedürü
Bilgi Güvenliği Politikası Görüş Oluşturma Politikası Mali Riskler ve Risk Yönetimi Politikası Kalite Politikası - Vizyon - Misyon
Online Belge Hizmetleri Aidat Ödemeleri
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ - Belgeler İçin Dilekçe Örneği Ticaret Sicili Harçları Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Sicili İşlem Evrakları NACE Kodları İçin Tıklayınız
Online İşlemler Üye İşlemleri
Oda Kayıt İçin Gerekli Evrak Listesi Terk İşlemleri İçin Dilekçe Örnekler Kapasite Raporu Eskpertiz Raporu
Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Dolaşım Belgeleri
Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti İhale Belgesi
İş Makineleri Tescil K Belgeleri İşlemleri Sayısal Takograf Sistemi
Dış Ticaret İthalat İhracat Dolaşım Belgeleri Fatura (Invoice) Onayı Fuarlar İhracat Rakamları
2019 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu İkili Oda Forumlarına Üyelik Ülke Raporları, Hedef Pazar Araştırması ve Hedef ve Öncelikli Ülkeler Vize Referans Yazısı
"KOLAY İHRACAT PLATFORMU" Destek ve Teşvikler "YATIRIMA DESTEK" İhracatçı Pasaportu Yurtdışı Teşkilkatı ve Ataşelikler Müşavire Danışın
Sanal Ticaret Akademisi
Proje Ortağı Olunan Programlar Tamamlanan Projeler Yürütülmekte Olan Projeler Diğer Destek ve Teşvikler
Proje Bazlı Raporlar Projelerimize Ait Web Siteleri Proje Takip Listesi
Düzce TSO KYS Eğitim Videoları
FİRMA REHBERİ
POLİTİKA VE TEMSİL PROSEDÜRÜ

DÜZCE  TİCARET VE SANAYİ ODASI

POLİTİKA VE TEMSİL PROSEDÜRÜ

 

 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmetlerinin genel politikalara ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • 5174 Sayılı Kanun ile bu Kanun’a bağlı Tüzük ve İç Yönetmeliklerde belirtilen ve Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Meslek Komiteleri, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunun, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası İç Yönetmeliği’nde belirtilen usuller uyarınca çalışmalarını sağlamak amacıyla çalışma programlarını ve gündemlerini hazırlamak
 • Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Komite ve Komisyon toplantılarına oy kullanmamak kaydıyla katılmak.
 • Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarının gereğinin yerine getirilmesini ve saklanmasını sağlamak.
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütçesinden yapılacak harcamaları Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ve kendisine verilen yetkiler çerçevesinde gerçekleştirmek.
 • Yönetim Kurulu kararlarını ilgililere tebliğ edip uygulanmasını izlemek ve denetlemek
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Oda’nın yayın organlarının, gazete ve dergilerin, araştırma raporlarının yayınlanmasını sağlamak
 • TOBB ve Bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesini sağlamak, bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek suretiyle her türlü çalışma ve hazırlıkları düzenlemek ve denetlemek
 • TOBB ve Bakanlıklarca verilecek görevlerin, mevzuat ve Oda yetkili organlarının kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın politikaları, stratejileri ve hedefleri ile 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde, yönetimi altındaki faaliyetlere ilişkin uygulamaları izlemek; astlarına bu konularda açıklamalarda bulunmak.
 • Oda’da görevli bulunan kendisine bağlı yöneticileri bilgi, tecrübe ve görüşleri ile desteklemek, uygulamalarına, kararlarına yeni ölçütler, yeni yöntemler ve yaklaşımlar getirmek
 • Gelişmeler ve değişen koşullar doğrultusunda, Oda’nın organizasyon yapısında gerekli görülen değişikliklerin belirlenmesini sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamak
 • Oda’nın organizasyonunun yeterlik ve verimliliğini artırmak ve değişen koşullara uyumunu sağlamak amacıyla organizasyon yapısına ve iş tanımlarına yönelik değişikliklerin yapılmasını sağlamak
 • Bağlı bölümlerin faaliyetlerini değerlendirebilecek ölçütleri, standartları oluşturmak ve bu yolla onları değerlendirmek; faaliyetlerdeki gelişmelerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak, gerektiğinde yol gösterici veya düzeltici önlemler alınmasını istemek
 • Oda’yı görevleri dahilinde temsil etmek; Oda üyeleri, devlet yetkilileri, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler geliştirmek
 • Oda’nın faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • Oda’nın faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmak. Yönetim Kuruluna Oda’nın faaliyetleri hakkında düzenli olarak yazılı ve sözlü bilgi sunmak.
 • Yönetiminde çalışanların, Oda’nın imkanlarını etken ve verimli bir şekilde kullanmasını temin etmek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak veya yönlendirmek; bu imkanları geliştirmeye çalışmak, personel tarafından korunmasını sağlamak
 • Her kademedeki personeli hiyerarşik düzen içinde motive etmek, çalışma istek ve heyecanını oluşturmaya çalışmak, astları arasında olabilecek uyuşmazlık durumlarında yol gösterici ve uzlaştırıcı rol üstlenmek.
 • Yönetimindeki personel tarafından önerilen ve faaliyetlerin etkinleştirilmesini amaçlayan yöntem değişikliklerini değerlendirmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak
 • Oda’nın faaliyetlerinde etkenlik ve verimliliği artıracak yöntemleri uygulatmak, bu konulardaki prosedür değişikliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Oda personelinin mesleki, teknik ve sosyal gelişmelerini sağlamak üzere eğitim ihtiyaçları araştırmalarını düzenli aralıklarla yaptırmak. Kurum içinde ve dışında hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Gelişen koşullar doğrultusunda, Oda’nın yeni kadro ve personel gereksiniminin belirlenmesini sağlamak; belirlenen gereksinimlerin karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak. Onaylanan kadrolara ve belirlenen politikalara uygun olarak, organizasyonun çeşitli kademelerindeki personelin işe alınma, yer değiştirme, terfi, işten çıkarma, ödüllendirme, cezalandırma gibi işlemlerini ilgili yöneticinin önerileri doğrultusunda incelemek, değerlendirmek; bu konudaki önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak
 • Yasal, teknik veya ekonomik, ulusal veya uluslararası kanun, mevzuat veya standartlarla ilgili değişikliklerin sürekli izlenmesini sağlamak ve Oda personeli ile üyeleri bilgilendirmek.
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Kalite Yönetimi ile ilgili çalışmaları koordine ve delege etmek, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve sonuçları izlemek
 • Geçici olarak görevinden ayrılması halinde, yerine vekalet edecek görevliyi belirleyerek Oda faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesini sağlamak.
 • Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
En Çok Okunanlar
Düzce TSO Çin Temasları
Düzce TSO Dubrovnik Temasları
Düzce TSO madde bağımlığına savaş açtı
SGK’dan odamıza ziyaret
TOBB 70. Genel Kurulu
Ziraat Bankası’ndan kredi erteleme
UMEM Beceri’10 Projesi’nde dev adım
ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Farkındalık Semineri
TOBB Düzce İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Seçimleri
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TARIMA DAYALI YATIRIM YAPACAKLARA 1.500.000 TL

FUARLAR

DUYURU ve ETKİNLİKLER
Yükleniyor...
X