Oda Kayıt Sureti - Faaliyet Belgesi

Oda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı (20 TL) Oda Kayıt Sureti verilmektedir. Oda Kayıt Suretinde firmanın ünvanı, iş konusu, sermayesi, ortakların hisse payları, yetkilisi, adresi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi belirtilmektedir.