• 9.11.2021

GULFOOD MANUFACTURING 7 - 9 Kasım 2021

GULFOOD MANUFACTURING GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ, GIDA HAMMADDELERİ VE KATKI MADDELERİ, GIDA PAKETLEME VB.

GULFOOD MANUFACTURING 2021

GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ, GIDA HAMMADDELERİ VE KATKI MADDELERİ, GIDA PAKETLEME VB.

07 - 09 KASIM 2021

Dubai / BAE