TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE ULUSLARARASI REKABET PROJESİ (UR-GE)

Ticaret Bakanlığına sunularak destek alamaya hak kazanan Projemiz ile; Bölgede Tekstil Ürünleri sektöründe imalat yapan işletmelerin, Uluslararası pazarda yer bulmalarının sağlanması, Bölgedeki işletme gelirlerinin ihracata dayalı olarak arttırılması, Bölge istihdamının sürekli olarak arttırılması, Yeni iş olanaklarının yaratılması, İhracattaki talep nedeni ile kalifiye eleman ihtiyacının artması Bölgenin ihracata dayalı gelirinin artması ile GSMH paylarında artış hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler; İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve İstihdam olarak planlanmıştır.

Projenin Toplam Bütçesi: 450.000,00